Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) Uniwersytetu w Białymstoku uruchomiło chmurę obliczeniową – nowe narzędzie, dzięki któremu dostęp do mocy obliczeniowych komputerów Centrum będzie łatwiejszy. O możliwościach, jakie daje ta technologia, będzie mowa na konferencji z udziałem naukowców i praktyków z branży IT. Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2020 od godz. 10.00 w auli gmachu Matematyki i Informatyki UwB (kampus przy ul. Ciołkowskiego). 

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) Uniwersytetu w Białymstoku uruchomiło chmurę obliczeniową – nowe narzędzie, dzięki któremu dostęp do mocy obliczeniowych komputerów Centrum będzie łatwiejszy. O możliwościach, jakie daje ta technologia, będzie mowa na konferencji z udziałem naukowców i praktyków z branży IT. Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2020 od godz. 10.00 w auli gmachu Matematyki i Informatyki UwB (kampus przy ul. Ciołkowskiego). 

– Przez dziesięciolecia największe komputery znajdowały się w akademickich i militarnych centrach obliczeniowych i służyły do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych. Dostęp do tych komputerów ograniczony był do wąskiego grona wysoko wykwalifikowanych fachowców – przypomina dr hab. Witold. R. Rudnicki prof. UwB, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego. – Dzisiaj, dzięki technologii chmur, dostęp do mocy obliczeniowych stał się praktycznie powszechny. Komercyjnie oferują go chmury m.in. takich firm, jak Google czy Amazon.

Dzięki temu, że Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe uruchomiło własną chmurę,  będzie mogło udostępniać swoje moce obliczeniowe bardziej elastycznie. Co ważne, UCO oferuje też użytkownikom wsparcie merytoryczne swoich pracowników. To otwiera nowe możliwości współpracy z partnerami zewnętrznymi.

– Chcemy wykorzystywać zasoby UCO w większym stopniu, nie tylko w pracach naukowych i działaniach edukacyjnych, ale także badawczo-rozwojowych. Dzięki chmurze jesteśmy jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla firm zainteresowanych realizacją projektów B+R dotyczących technologii informacyjnych czy sztucznej inteligencji. Jesteśmy też otwarci na wsparcie pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań na najwcześniejszym etapie ich realizacji, a także startupów. Konferencja będzie znakomitą okazją do nawiązania takiej współpracy – mówi dr hab. Jarosław Matwiejuk, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości, ale i wyzwań związanych z chmurami obliczeniowymi dla biznesu, nauki, edukacji. Prelegenci wywodzą się ze środowiska naukowego (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz biznesowego (polski oddział firmy Google, 7bulls.com, AI Investments, Transition Technologies PSC, Elastic Cloud Solution).

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają w szczególności pracowników naukowych i studentów, a także przedstawicieli środowiska biznesowego, sektora publicznego i edukacyjnego. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową wydarzenia, tam też można znaleźć jego program. Udział w konferencji jest bezpłatny.