Kilkanaście zespołów naukowych z Uniwersytetu w Białymstoku skorzystało w 2016 roku z możliwości, jakie daje klaster obliczeniowy w Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym UwB (UCO). Działa ono pełny rok i właśnie podsumowało swoje osiągnięcia.

Duża część zespołów realizowała projekty we współpracy z innymi instytucjami krajowymi (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka) i zagranicznymi (z Litwy, Białorusi i Holandii).

UCO działa w systemie grantowym: naukowcy, którzy chcą skorzystać z obliczeń, składają wniosek o utworzenie grantu obliczeniowego, zawierający m.in. opis badań oraz stosowanej metodologii obliczeniowej i wnioskowanych zasobów (czasu procesorów, pamięci dyskowej i oprogramowania). Moce obliczeniowe przydzielane są zgodnie z zapotrzebowaniem, automatycznie przez nadzorujący pracę klastra UCO system kolejkowy. Zespół Centrum oferuje też wsparcie merytoryczne w zakresie optymalizacji obliczeń.

Mniej kosztowne, bezpieczniejsze
Moce obliczeniowe klastra UCO w 2016 r. zostały wykorzystywane do badań z zakresu informatyki (w tym bioinformatyki), chemii, matematyki, inżynierii materiałowej, fizyki i biologii. Swoje testowe obliczenia prowadzili też informatycy zajmujący się administrowaniem oraz nadzorem nad sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym w Centrum.

Obliczenia to niezwykle ważna i pomocna metoda badań we współczesnej nauce. Jak podkreślają naukowcy – to dużo mniej kosztowny niż klasyczne eksperymenty, a jednocześnie bardzo efektywny sposób odkrywania i przewidywania mechanizmów i skutków różnych zjawisk chemicznych czy fizycznych. Modelowanie ma jeszcze jedną przewagę nad eksperymentowaniem: jest bezpieczne, nie wymaga bezpośredniego kontaktu z badanym materiałem. Wśród projektów, które skorzystały z infrastruktury UCO w 2016 r., były m.in. badania nad chemicznymi gazami bojowymi zalegającymi w Bałtyku czy absorbcją związków zawartych w lekach przeciwbólowych, które wydalane z naszych organizmów trafiają do środowiska i zanieczyszczają je. Autorzy innego grantu obliczeniowego zajmowali się prognozowaniem przeżywalności pacjentów z nieoperacyjnym rakiem prostaty i wpływu wybranych leków, na podstawie danych z badań klinicznych.

Punktowane publikacje
Obliczenia prowadzone w UCO zostały wykorzystane już do 12 publikacji naukowych (publikowanych lub przyjętych do druku). Osiem z nich to publikacje w wysoko punktowanych czasopismach (25 i więcej punktów według punktacji MNiSW). Kolejnych dziewięć publikacji jest w przygotowaniu lub czeka na recenzje.

Komputery UCO realizują obliczenia z wykorzystaniem standardowego oprogramowania naukowego – akademickiego i komercyjnego, a także programów autorstwa samych użytkowników.

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe powstało w 2015 roku, dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, jako jeden z elementów projektu budowy i wyposażenia kampusu UwB. Centrum mieści się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki.