SSH – logowanie

Logowanie na serwer dostępowy (login)

 ssh użytkownik@login.uco.uwb.edu.pl -p9022 

Logowanie na system obliczeniowy (z serwera dostępowego lub VPN)

 ssh esperanto 

W ramach serwera dostępowego, katalogi domowe z systemu esperanto dostępne są w ścieżce: /mnt/esperanto/home

Katalogi domowe na serwerze dostępowym (login) mają ograniczoną przestrzeń i nie służą do przechowywania danych.

Co dalej?

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na temat klastra, w szczególności o systemie kolejkowym.

SSH – logowanie (Użytkownicy Windows)

Logowanie z poziomu terminala (Windows 10)

Współczesne wersje systemu Windows 10 udostępniają klienta ssh z poziomu terminala (powłoki, wiersza poleceń) CMD (klasycznej) i PowerShell. Po uruchomieniu okna wiersza poleceń, wykonujemy komendę

ssh użytkownik@login.uco.uwb.edu.pl -p9022

(jak w przykładzie ogólnym) i dalej postępujemy zgodnie ze standardowymi instrukcjami.

PuTTY

Ściągamy program PuTTY, dostępny pod adresem (jest to gotowy do użycia plik wykonywalny):

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

Uruchamiamy ściągnięty program. Pokazuje się okienko podobne do poniższego:

  • W polu Host Name (or IP address) wpisujemy użytkownik@login.uco.uwb.edu.pl, w polu Port wpisujemy 9022 i klikamy w przycisk Open.
  • Przy pierwszym logowaniu pojawi się okno z komunikatem dotyczącym klucza dostępu. Należy zatwierdzić klucz, wybierając opcję TAK.

Konfiguracja VPN (zaawansowane)

W niektórych przypadkach wygodne jest wykorzystanie usługi VPN (Virtual Private Network – Wirtualnej Sieci Prywatnej). Usługa ta pozwala wpiąć się Państwa urządzeniem do wewnętrznej sieci UCO, skąd można już bezpośrednio korzystać z wewnętrznych usług.

Instrukcja konfiguracji VPN jest dostępna na stronie https://granty.uco.uwb.edu.pl/pub/vpn/

Nie poleca się konfiguracji VPN, jeśli nie zalecił jej administrator UCO.