POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI UCO

Środowisko naukowe Białegostoku od dawna widziało potrzebę stworzenia dużego nowoczesnego ośrodka obliczeniowego. Impulsem do jego utworzenia była budowa nowego kampusu UwB obejmującego budynki dla wydziałów nauk ścisłych. Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego została umieszczona w nowym budynku Wydziału Matematyki i Informatyki. UCO zawdzięcza władzom i pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki nie tylko siedzibę ale również koncepcję i plany.

W dniu 31.01.2012 r. został powołany przez dziekana prof. dr hab. Anatola Odzijewicza Zespół d/s. Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego w składzie:

•dr hab. Marian Stanisław Uba, prof. UwB – kierownik zespołu,
•prof. dr hab. Teodor Breczko,
•dr hab. Luba Uba, prof. UwB,
•dr Adam Naumowicz,
•dr Artur Korniłowicz,
we współpracy z kierownikiem działu Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych,
•dr Czesławem Bylińskim.


opracował koncepcję ośrodka obliczeniowego, która uwzględnia najnowsze trendy architektury systemów komputerowych stosowanych w wielkoskalowych obliczeniach naukowych, optymalnie wykorzystuje współczesne rozwiązania programowe i sprzętowe a także umożliwia rozwój UCO na wiele lat dzięki dobrze zaplanowanej infrastrukturze.