Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
Pokój: 1035, 1019.
Tel: (085) 738-83-50