System kolejkowy (esperanto)

W systemie esperanto wykorzystywany jest system kolejkowy zgodny z PBS (Portable Batch System). System ten jest obsługiwany przez następujące narzędzia:

  • qstat – służy do sprawdzania stanu kolejek i zadań (stat – status),
  • qsub – służy do przesłania nowego zadania (sub – submission),
  • qdel – służy do usuwania przesłanych zadań (del – delete).

Po więcej informacji na temat powyższych komend, zapraszamy do zapoznania się z ich podręcznikami z pomocą polecenia man:

man qsub

Uwaga! Programy obliczeniowe uruchomione poza systemem kolejkowym będą wyłączane.

DOSTĘPNE KOLEJKI SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

NAZWA KOLEJKIPOLECENIELIMIT CZASOWY
TEST-q test00:15:00
SHORT-q short24:00:00
LONG-q long168:00:00
HIGHMEM-q highmem168:00:00
GAUSSIAN-q gaussian168:00:00