Informacja ogólna

Systemy komputerowy zgromadzone w UCO wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem są przeznaczone do realizacji obliczeń naukowych wymagających dużej mocy obliczeniowej, użycia specjalizowanego oprogramowania oraz wykorzystujących mechanizmy obliczeń skalarnych i równoległych.

Dostęp do tych zasobów jest możliwy po uzyskaniu grantu obliczeniowego UCO i zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu UCO. Granty obliczeniowe są przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego w UCO. Wniosek powinien zawierać krótki merytoryczny opis projektu oraz wskazanie wnioskowanych zasobów. Dodatkowo każdy wykonawca grantu powinien wypełnić formularz użytkownika UCO.

Zobowiązania użytkowników UCO

Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń uzyskane na komputerach UCO powinny zawierać następującą informację: „Obliczenia wykonano na komputerach Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego UwB” (Computation were carried out at the Computer Center of University of Bialystok). Kopia każdej publikacji, w której zawarta będzie powyższa informacja, powinna być dostarczona do UCO w celu udokumentowania przyznanych grantów.