Licencje krajowe (Gaussian)

Zasady dostępu do licencji

 • Umieszczanie w publikacjach, na plakatach itp. informacji o wykorzystanym oprogramowaniu według informacji na stronie Gaussiana.
 • Umieszczanie w publikacjach, na plakatach itp. informacji o miejscu wykonywanych obliczeń.
 • Sprawozdanie dotyczące wykorzystania oprogramowania Gaussian udostępnianego przez UCO powinno zawierać następujące informacje:
  • określenie tematyki badawczej (spis bieżących, planowanych i ukończonych projektów/grantów), do realizacji której program jest wykorzystywany – wystarczy wypunktowana lista tematów;
  • lista publikacji, powstałych dzięki wykorzystaniu oprogramowania Gaussian;
  • wykorzystywanie oprogramowania w realizacji prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich itp. – należy podać tytuły oraz autorów i ich afiliacje.

Gaussian

Gaussian to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych programów do obliczeń kwantowo-mechanicznych. Dzięki łatwości użycia już po kilku minutach można przygotować dane wejściowe do programu (input), a dzięki wielorakim możliwościom programu można uzyskać interesujące nas informacje o układzie molekularnym. Obecnie dzięki modelowi ONIOM zakres stosowania tego oprogramowania znacznie sie rozszerzył – można bowiem łączyć obszary, które chcemy badać na poziomie ab initio z obszarami opisywanymi na bardziej uproszczonym poziomie (półempirycznym, czy mechaniki molekularnej).

Wśród wielu możliwości najczęściej wykorzystywane są:

 • obliczenie energii oraz optymalizacja struktury układu na poziomie półempirycznym, HF, post-HF (MP2, MP4, CI, QCISD, CCSD, CBS itp.), DFT;
 • wyznaczanie stanów przejściowych (TS) reakcji;
 • obliczanie częstości drgań (widm w podczerwieni i ramanowskich);
 • wyznaczanie energii tworzenia (thermochemical properties);
 • wyznaczanie momentów multipolowych, ładunków atomowych, polaryzowalności, hiperpolaryzowalności;
 • wyznaczanie rozkładów gęstości elektronowej, potencjału molekularnego (MEP), kształtu orbitali molekularnych;
 • wyznaczanie stałych ekranowania i przenikalności magnetycznej (NMR).

Oprogramowanie Gaussian może być uruchamiane praktycznie na każdym komputerze – od PC (Windows, Linux), poprzez stacje robocze (SGI, SUN, IBM itd.), po komputery dużej mocy typu CRAY (SV1, T3E), NEC SX, SGI Origin 3000, i inne. Na komputerach równoległych Gaussian może być wykonywany na kilku procesorach jednocześnie zarówno w modelu SMP, jak i distributed memory.

Oprogramowanie jest ciągle rozwijane przez kilka grup naukowców na całym świecie.

Przykładowy skrypt PBS

Ze względu na limit miejsca w katalogu home użytkownika, proponujemy prowadzenie obliczeń w katalogu /scratch. Poniżej przykładowy skrypt z możliwością zapisu w katalogu /scratch.

#!/bin/bash -l

#PBS -l select=1:ncpus=16
#PBS -l walltime=168:00:00
#PBS -q gaussian
#PBS -l pmem=55gb
#PBS -A GO-008

source .login
cd $PBS_O_WORKDIR
mkdir -p /scratch/$USER/$$
export GAUSS_SCRDIR=/scratch/$USER/$$

g16 CBS-QB3_GAS_R1_4OO_a.com CBS-QB3_GAS_R1_4OO_a.log

# sprawdzamy zajetos i czy nie zostaly smieci w TMP
#df -h /scratch
du -hs /scratch/$USER/$$
# zakomentuj ponizsze linie, jesli chcesz zachowac pliki tymczasowe
/bin/rm -fr /scratch/$USER/$$
/bin/rm -fr /tmp/$USER/$$/