Infrastruktura UCO


UCO dysponuje infrastrukturą w postaci klastra obliczeniowego, składającego się z 78 węzłów obliczeniowych połączonych wysokoprzepustową siecią Infiniband, wysoko wydajnej macierzy dyskowej o pojemności 62 TB, serwera plików CEPH o pojemności 56 TB, oraz 6 serwerów pomocniczych służących do logowania, dostarczania usług sieciowych i prac rozwojowych. Dwadzieścia cztery węzły obliczeniowe są wyposażone w wysokowydajne akceleratory obliczeniowe GPU firmy NVIDIA.