W takcie sesji przedstawiono wyniki badań prowadzonych w UCO przez naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku. Zaprezentowanych zostało 13 referatów z różnych dziedzin wiedzy: chemii obliczeniowej, fizyki obliczeniowej, informatyki i bioinformatyki.

Plan Sesji Sprawozdawczej Użytkowników Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego. 

9:00 Otwarcie sesji sprawozdawczej

Sesja 1 – Fizyka obliczeniowa: 

9:00-9:15 Krzysztof Szymański, Wydział Fizyki, grant GO-045 “Obrazowanie tensora dyfuzji na podstawie danych z rezonansu magnetycznego.”

9:15-9:30 Jan Kisielewski, Wydział Fizyki, grant GO-023 “Atomistyczne i mikromagnetyczne modelowanie statyki i dynamiki namagnesowania w ultracienkich warstwach metalicznych.”

9:30-9:45 Mirosław Brewczyk, Wydział Fizyki, grant GO-025 “Badanie niestabilności ferromagnetycznej w dwuskładnikowym gazie Fermiego.” 

9:45-10:00 Tomasz Karpiuk, Wydział Fizyki, grant GO-025 “Badanie niestabilności ferromagnetycznej w dwuskładnikowym gazie Fermiego.”

Sesja 2 – Chemia obliczeniowa: 

10:00-10:15 Artur Ratkiewicz,  Wydział Chemii, grant GO-008 “Kinetyka reakcji elementarnych istotnych w modelowaniu procesów spalania.”

10:15-10:30 Sławomir Wojtulewski, Wydział Chemii, grant GO-014 “Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w układach karboksylowych pochodnych heterocyklicznych pierścieni aromatycznych.”

10:30-10:45 Maciej Baradyn,  Wydział Chemii, grant GO-008 “Kinetyka reakcji elementarnych istotnych w modelowaniu procesów spalania.”

10:45-11:00 Przerwa

Sesja 3 – Informatyka: 

11:00-11:15 Dominik Tomaszuk, Instytut Informatyki, granty GO-033 “ChemSKOS” i GO-049 “Transformacja grafów własności do grafów RDF przy użyciu PG2RML.

11:15-11:30 Artur Korniłowicz, Instytut Informatyki, grant GO-001 “Rozwój systemu Mizar oraz Mizar Mathematical Library.”

11:30-11:45 Krzysztof Mnich, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, “Superlearning i jego ulepszenia”. Grant GO-005 ”Rozwój metod selekcji zmiennych.” 

Sesja 4 – Bioinformatyka:

11:45-12:00 Aneta Polewko-Klim, Instytut Informatyki, grant GO-034 “Komitety algorytmów filtrowania zmiennych w identyfikacji kluczowych markerów molekularnych istotnych w leczeniu chorób nowotworowych.”

12:00-12:15 Wojciech Lesiński, Instytut Informatyki, grant GO-005 ”Rozwój metod selekcji zmiennych.” 

12:15-12:30 Agnieszka Golińska, Instytut Informatyki, grant GO-028 “Budowanie modeli predykcyjnych arytmii z wykorzystaniem uczenia maszynowego.”