Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe jest ogólnouczelnianą jednostką powołaną Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Centrum dysponuje klastrem składającym się z 72 węzłów obliczeniowych, każdy węzeł jest wyposażony w dwa procesory Xeon E5-2650, 64 GB pamięci operacyjnej, szybką pamięć dyskową SSD 64 GB. Węzły są połączone siecią InTiniband o przepustowości 56Gbps. Klaster jest połączony z wysokowydajną macierzą dyskową o pojemności 38 TB. Dwa węzły są wyposażone w procesory Xeon Phi.

W niedalekiej przyszłości część węzłów klastra będzie wyposażana w akceleratory NVIDIA Tesla.

Centrum mieści się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki.

Centrum rozpoczęło udostępnianie zasobów pracownikom Uniwersytetu. Zasoby będą udostępniane na podstawie zgłaszanych wniosków o utworzenie grantu obliczeniowego. Wniosek powinien zawierać zwięzły opis badań, stosowanej metodologii obliczeniowej i wnioskowanych zasobów. Formularz wniosku grantowego oraz formularz użytkownika znajdują się na stronie internetowej Centrum (uco.uwb.edu.pl) w zakładce granty.

Zapraszam wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku wykorzystujących w swoich badaniach obliczenia naukowe do zgłaszania projektów grantów obliczeniowych.
dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB Dyrektor UCO