AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu w Białymstoku uruchomiło chmurę obliczeniową - nowe narzędzie, dzięki któremu dostęp do mocy obliczeniowych komputerów Centrum będzie łatwiejszy. O możliwościach, jakie daje ta technologia, była mowa na konferencji we wtorek, 4 lutego w auli gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UwB.

Dzięki temu, że Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe uruchomiło własną chmurę, będzie mogło udostępniać swoje moce obliczeniowe bardziej elastycznie. Co ważne, będzie także wsparcie merytoryczne. To otwiera nowe możliwości współpracy z firmami.

W Radiu Białystok o konferencji i nowej ofercie rozmawiali prof. Witold Rudnicki oraz mgr Radosław Piliszek: Chmury dla nauki i biznesu – Radio Białystok

Link do strony konferencji: Chmury dla nauki i biznesu – konferencja

© 2015-2018 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe