Podstawowe polecenia (torque)

qsub – wstawianie zadania do kolejki
qstat – sprawdzanie statusu zadania wstawionego do kolejki
qdel – usuwanie zadania z kolejki
qalter – zmiana parametrów zadania w kolejce

qstat
-f wszystkie informacje o zadaniach
-a cała informacja o zadaniach
-i wyświetla niedziałające zadania
-r wyświetla działające zadania
-n wyświetla informacje o węzłach
-G wyświetla informacje o zużyciu pamięci
-u user wyświetla zadanie usera
-q wyświetla informacje o zadaniach w kolejkach

qstat -f job_id

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe