PRACOWNICY UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM OBLICZENIOWEGO UwB

Dyrektor UCO
dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB
e-mail: w.rudnicki@uwb.edu.pl
pokój: 1035.

Starszy specjalista naukowo-techniczny
mgr inż. Mirosław Najbuk
e-mail: m.najbuk@uwb.edu.pl 
pokój: 1019.
tel. +48 85 7388350

mgr Radosław Piliszek
e-mail: r.piliszek@uwb.edu.pl 
pokój: 1015.
tel. +48 85 7388351

dr Krzysztof Mnich
e-mail: k.mnich@uwb.edu.pl 
pokój: 1033.
tel. +48 85 7388349

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe