OPROGRAMOWANIE

Zarządzające:
Pakiety serwera zarządzającego
Pakiety węzełów obliczeniowych
Wersja jądra

Kompilatory:
• gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3) (GCC)
[ Configured with: ../configure --enable-languages=c,c++,objc,obj-c++,java,fortran,ada --enable-java-awt=gtk --disable-dssi --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-1.5.0.0/jre --enable-libgcj-multifile --enable-java-maintainer-mode --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --disable-libjava-multilib --with-ppl --with-cloog --with-tune=generic --with-arch_32=i686 --build=x86_64-redhat-linux Thread model: posix]

Specjalistycznego naznaczenia:
zainstalowane:
NWChem 6.5.

wykaz zamawianych licencji:
•Matlab – wersja R2015a (Linux) - 10 lic.,
•Matlab – moduły dodatkowe (toolboxes):
- Parallel Computing Toolbox - 10 lic.,
- Curve Fitting Toolbox - 5 lic.,
- Optimization Toolbox - 5 lic.,
- Global Optimization Toolbox - 5 lic.,
- NAG Toolbox for Matlab - 3 lic.,
- Fuzzy Logic Toolbox - 3 lic.,
- SimMechanics - 2 lic.,
- Simulink - 2 lic.,
- Simscape - 2 lic.,
- Image Processing Toolbox - 2 lic.,
- Image Acquisition Toolbox - 2 lic.,
- Statistics Toolbox, - 1 lic.,
- Neural Network Toolbox, - 1 lic.,
- Computer Vision System Toolbox, - 1 lic.,
- Signal Processing Toolbox, - 1 lic.,
- DSP System Toolbox, - 1 lic.,
- Mapping Toolbox, - 1 lic.,
- Symbolics Math Toolboox - 1 lic.,
- Matlab Distributed Computing Server for 128 Workers.

•Mathematica
- wersja 10 Mathematica Network (Linux) - 10 lic.(użytkowników sieciowych).
[Licencja obejmuje Mathematica Network Server EDU + 10 lic. Mathematica Standard 10. Network Increment ]

•Gaussian
- wersja 9 Linux,
- wersja 9 środowiska TCP Linda.
[Licencja sieciowa ]

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe