LOKALIZACJA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM OBLICZENIOWEGO UwB

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
Pokój: 1035, 1019.
Tel/Fax: (085) 738-83-50
e-mail: sekretariat_uco@uwb.edu.plWiększy widok mapy

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe