INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

1. Bardzo prosimy o przedstawienie zwięzłego opisu proponowanych badań. Jeżeli badania są prowadzone w ramach projektu finansowanego przez NCN, NCBiR, FNP oraz inne źródła przyznające finansowanie na podstawie otwartego konkursu i podlegającego zewnętrznej recenzji naukowej prosimy o wypełnienie w formularzu grantowym streszczenia, informację z jakiego źródła są finansowane badania i dołączenie kopii wniosku grantowego na podstawie którego przyznano finansowanie. Oczywiście można również wypełnić formularz wniosku używając stosownych fragmentów z oryginalnego wniosku.

2. W wypadku wątpliwości co do wartości całkowitego czasu CPU dla obliczeń i wykorzystywanych zasobów pamięci dyskowej - zarówno długoterminowej jak i dla plików tymczasowych prosimy posiłkować się poniższą orientacyjną tabelką:

Zużycie Procent wykorzystania w całości Godziny CPU Pamięć dyskowa (GB)
Duże >5,000% 500 0001000
Średni grant >0,700% 70 000150
Mały grant >0,10% 10 00020
Grant testowy <0,01% 1 000 2

3. Wnioski spełniające kryterium grantu testowego nie wymagają przedstawienia długiego opisu badań, wystarczy streszczenie.

4. Wnioski spełniające kryterium małego grantu wystarczy krótki opis merytoryczny, pokazujący cel badań, proponowaną metodologię i krótkie uzasadnienie oszacowania zasobów.

5. Wnioski o charakterze grantu średniego i dużego prosimy o przygotowanie poszerzonego opisu, zwłaszcza w części poświęconej stosowanym metodom obliczeniowym i ewentualnym metodom optymalizacji obliczeń.

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe