ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW OBLICZENIOWYCH

Informacje ogólne
Systemy komputerowy zgromadzone w UCO wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem są przeznaczone do realizacji obliczeń naukowych wymagających dużej mocy obliczeniowej, użycia specjalizowanego oprogramowania oraz wykorzystujących mechanizmy obliczeń skalarnych i równoległych.

Dostęp do tych zasobów jest możliwy po uzyskaniu grantu obliczeniowego UCO i zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu UCO. Granty obliczeniowe są przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego w UCO. Wniosek powinien zawierać krótki merytoryczny opis projektu oraz wskazanie wnioskowanych zasobów. Dodatkowo każdy wykonawca grantu powinien wypełnić formularz użytkownika UCO.

Wniosek i formularz użytkownika UCO
Wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego w Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym (.docx)
Formularz użytkownika Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego UwB (.docx)
Wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego w Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym (.pdf)
Formularz użytkownika Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego UwB (.pdf)
Wypełniony wniosek oraz formularz trzeba dostarczyć do oceny (pokój 1035, Wydział Matematyki i Informatyki).
Aktywacja konta nastąpi równocześnie z uruchomieniem grantu obliczeniowego.

Warunki ubiegania się o grant obliczeniowy UCO
O grant obliczeniowy UCO mogą ubiegać się:
• kierownicy projektów badawczych,
• pracownicy naukowi,
• inne osoby przy poparciu bezpośredniego opiekuna naukowego lub dyrekcji instytucji.

Zobowiązania użytkowników UCO
Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń uzyskane na komputerach UCO powinny zawierać następującą informację: "Obliczenia wykonano na komputerach Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego UwB" (Computation were carried out at the Computer Center of University of Bialystok). Kopia każdej publikacji, w której zawarta będzie powyższa informacja, powinna być dostarczona do UCO w celu udokumentowania przyznanych grantów.

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe